27.07.2020

Розкриття інформації про бенефіціарних власників

28.04.2020 року вступили в законну силу зміни передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 р. який, серед іншого, встановлює нові вимоги щодо процедур і порядку фінансового моніторингу.

Окрім змін, які стосуватимуться тільки суб’єктів фінансового моніторингу, даний закон передбачає значні нововведення, що стосуються більшості юридичних осіб, зокрема, серед учасників чи бенефіціарів яких є нерезиденти (як фізичні так і юридичні особи), в частині правил і процедур розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Даним законом розширено перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до якого тепер входять:
– банки;
– страхові та фінансові компанії;
– аудитори;
– податкові консультанти;
– юридичні фірми, які також повинні окремо і незалежно встановлювати бенефіціарних власників своїх клієнтів, і у випадку неспівпадіння інформації з даними Реєстру – повідомляти про це Держфінмоніторинг.

Це вказує, що контроль за правдивістю даних у Реєстрі про кінцевих бенефіціарних власників посилюється і цей контроль тепер покладений значним чином на приватний бізнес у вигляді суб’єктів первинного фінансового моніторингу. При цьому нові правила стосуються не тільки юридичних осіб зі складною структурою власності, але й юридичних осіб, засновники яких є напряму їх кінцевими бенефіціарами.

У зв’язку зі змінами, які були внесені до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 оновлено перелік документів, що подається при здійсненні реєстраційних дій.

Окрім документів, які подавалися державному реєстратору раніше, тепер обов’язково потрібно подавати (у випадку коли інформація знаходить не у актуальному стані):
– нотаріально засвідчені копії сторінок документа, що посвідчує особу-кінцевого бенефіціарного власника: для нерезидентів обов’язково, для резидентів обов’язково лише в тому випадку, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру;
– структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (з моменту затвердження)*;
– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження (у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент).

*Станом на 27 липня 2020 року документ, який повинен висвітлювати структуру власності, ще не затверджений та перебуває у розробці.

Отже, починаючи з 28 квітня 2020 року усі юридичні особи повинні при внесенні змін оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та подати необхідні документи для проведення реєстраційних дій. У випадку коли зміна інформації про кінцевих бенефіціарних власників та їх склад, структури власності відсутні то юридичні особи повинні повідомляти державного реєстратора про відсутність зміни при проведенні змін про юридичну особу, що містяться в ЄДР. Якщо зміни в структурі власності або інформації про кінцевих бенефіціарних власниках та/або структурі власності відбулися, то законом встановлено строк 30 робочих днів для відповідної реєстрації оновленої інформації, який розпочинається з дня виникнення змін. Також встановлено термін в три місяці для подачі документа, який буде розкривати форму та зміст структури власності з моменту набрання чинності нормативного-правового акту, яким він буде затверджений.

Щорічно всі юридичні особи будуть зобов’язані підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та подавати заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а також документи, що розкривають структуру власності. Такі заяви і відомості необхідно подавати щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.

Також слід окремо акцентувати увагу і зупинитися на відповідальності за порушення строків подання інформації, адже законом встановлена адміністративна відповідальність за такі порушення у вигляді штрафу – від 17 000 до 51 000 гривень. Для подачі всієї необхідної інформації державному реєстратору, для уникнення зайвих фінансових витрат і труднощів в роботі юридичної особи рекомендуємо звернутись до спеціалістів.

Поділитися: