03.07.2019

Аліменти: як стягнути?

Аліменти – кошти, що виплачуються дитині одним з батьків, згідно чинного законодавства.

 

Хто має право отримувати аліменти?

Аліменти виплачуються на користь того з батьків з ким фактично проживає дитина. Аліменти сплачуються до досягнення дитиною повноліття.

Які способи стягнення аліментів існують:

Добровільний (мирний)

 • Сторони можуть досягти між собою усних домовленостей щодо розміру аліментів, строків та порядку їх сплати.
 • Батьки дитини можуть укласти та нотаріально посвідчити письмовий договір про сплату аліментів на дитину, в якому так само визначити розмір і строки виплати.
 • Той з батьків, який проживає окремо від дитини, має право подати заяву за місцем своєї роботи/виплати пенсії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати/пенсії/стипендії, в якій вказати строк і розмір відрахування аліментів. Варто звернути увагу, що така заява може бути відкликана.

Судовий (примусовий)

У разі, якщо батьками не досягнуто домовленостей щодо розміру та строків сплати аліментів на дитину той з батьків,
з ким проживає дитина, має право звернутися до суду з відповідною:

 • позовною заявою;
 • заявою про видачу судового наказу.

 

Як стягнути аліменти через суд?

 

Наказне провадження

Той з батьків з ким проживає дитина має право подати до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів:

 • у розмірі ¼ — на одну дитину, ⅓ — на двох, ½ — на трьох і більше дітей від заробітку іншого з батьків.
 • у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку*.

  

*Розмір прожиткового мінімуму на дитину в 2021 році

Періоди Для дітей віком дo 6 років:  Для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв: 
з 01 січня по 30 червня 2021 1921 грн. 2395 грн.
з 01 липня пo 30 листопада 2021 2013 грн. 2510 грн.
з 01 грудня 2021 2100 грн.  2618 грн.

 

Позовне провадження

Той з батьків з ким проживає дитина та який має намір стягнути аліменти в більшому розмірі, ніж зазначено вище, і має можливість довести, що неплатник аліментів має немалі доходи, повинен звернутися до суду з відповідною позовною заявою. Суд присуджує аліменти  в частці від заробітку (доходу) або в твердій грошовій сумі (право вибору способу стягнення аліментів надано позивачу).

Важливо: Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів, якщо буде підтверджено витрати,  що  перевищують заробіток і не доведено джерело походження коштів для їх оплати. Одночасно з цим встановлено обмеження, що розмір стягнутих аліментів не може бути більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

 

До якого суду необхідно подавати заяву про стягнення аліментів?

Заява про видачу судового наказу або позовна заява (за загальним правилом) пред’являються в суд загальної юрисдикції за зареєстрованим місцем проживання відповідача.

Однак, у відповідності до ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України, позови про стягнення аліментів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання позивача. Таким чином, позивач має право самостійно обрати до якого суду подати позовну заяву.

Чи потрібно оплачувати судовий збір:

Позивачі звільнені від сплати судового збору в усіх судових інстанціях: у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів.

Яка інформація та документи необхідні для підготовки позовної заяви

 • Прізвище, ім’я та по-батькові позивача та відповідача;
 • Дані про місце проживання сторін (адреса реєстрації місця проживання), їх телефони, електронні адреси.
 • Інша інформація, що стосується справи та має істотне значення.

Позовна заява з усіма додатками до суду подається в двох примірниках (один для суду, інший після відкриття провадження у справі  надсилається судом відповідачу).

До позовної заяви додаються:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду позивача;
 • Копія паспорта або паспортні дані та ідентифікаційного коду відповідача (за наявності);
 • Копія свідоцтва про шлюб;
 • Рішення суду про розірвання шлюбу;
 • Свідоцтво про народження дитини;
 • Документи, що підтверджують місце проживання дитини;
 • Документи, що підтверджують майновий стан відповідача;
 • Інші документи (в залежності від обставин справи).

 

З якого часу присуджуються аліменти на дитину:

З дня пред’явлення позову до суду, а в разі подання заяви про видачу судового наказу – із дня подання такої заяви.

 

Якщо Вам необхідна допомога в складанні позовної заяви або інших процедурах по стягненню аліментів, сміливо звертайтеся в АО “Артіус”

Поділитися: