20.09.2016

ДОГОВІР ОХОРОНИ: ЩО ПОВИННІ ВРАХУВАТИ СТОРОНИ

Аналітичне видання «ЮРИСТ & ЗАКОН»
№31 (377) від 01.09.2016 року
Рубрика «Компетентна думка»

Законодавче регулювання

Відносини між охоронними компаніями та їх клієнтами регулюються за допомогою договорів охорони, які за своєю природою є цивільно-правовими. Регулюються вони цивільним законодавством, а також спеціальними нормативно-правовими актами: Законом України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 №4616 та Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності (їх чинна редакція затверджена постановою Кабміну від 18 листопада 2015 р. № 960).

У статті 978 ЦКУ закріплено досить загальне поняття: договір охорони – це договір, за яким охоронець, який є суб’єктом підприємницької діяльності, зобов’язується забезпечити недоторканність особи чи майна, які охороняються. Власник такого майна або особа, яку охороняють, зобов’язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату.

Виходячи з цього договір охорони є консенсуальним (укладеним з моменту досягнення згоди), двостороннім (права та обов’язки виникають в обох сторін) та відплатним (охорона здійснюється за встановлену договором плату).

Хто виступає сторонами договору?

Сторонами договору є замовник і охоронець. Замовником може бути власник охоронюваного майна або особа, яку охороняють, тобто будь-яка фізична чи юридична особа, котра звернулась за наданням охоронних послуг. Однак на практиці це не зовсім так.

У частині 3 статті 8 Закону «Про охоронну діяльність» закріплено обов’язок замовника послуги з охорони майна надати суб’єкту охоронної діяльності для ознайомлення оригінали документів або завірені в установленому порядку їх копії, що підтверджують його право володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого є предметом договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони.

Тобто, якщо ви хочете, щоб вашу квартиру взяли під охорону, то повинні перед заключенням договору пред’явити працівнику охоронної компанії документи, що підтверджують ваше право власності на даний об’єкт. Для охоронної компанії бажано, щоб це були оригінали документів, адже копії легко підробити, але вимагати пред’явити саме їх не можна. Більше того клієнт не повинен надавати копії цих документів (як це було раніше), адже в Законі «Про охоронну діяльність» чітко сказано «надати для ознайомлення».

Таким чином основним замовником послуг виступає саме власник майна. Користувач/орендар майна, дружина/чоловік/діти власника також можуть домовитись про охорону квартири, але по суті робитимуть це зі згоди власника, яка у письмовому вигляді також прикладеться до договору. Така вимога напряму передбачена у ч.6 п.7 Ліцензійних умов, що закріплює обов’язок суб’єкта охоронної діяльності виконувати умови договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою.

договір охорони, Артіус, охорона об'єктів, договір на охорону

Для чого це робиться? Щоб право власності, яке гарантується та захищається державою, не порушувалось. Припустимо, що чоловік з дружиною знаходяться у процесі розлучення. Жінка, приходить до охоронної компанії з метою встановити сигналізацію та обмежити доступ чоловіка до майна. Власником квартири є чоловік і без його дозволу дружина, навіть пред’явивши документи на квартиру, замовити охорону не зможе.

Інша ситуація. Компанія А планує рейдерське захоплення компанії Б. Завдяки озброєній охороні можна успішно завадити законним власникам потрапити на об’єкт, прикриваючись захистом неіснуючих майнових прав. А це наслідок того, що договір охорони заключили без наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, що береться під охорону. Тому справу краще мати лише з власником майна.

Ми рекомендуємо власнику самому укладати договір охорони свого приміщення, при цьому передавати його в оренду або в користування вже без права укладення іншого договору на охорону.

Йдемо далі. Іншою стороною договору, охоронцем, може виступати лише суб’єкт підприємницької діяльності. Причому після отримання відповідної ліцензії, адже згідно з Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222 охоронна діяльність підлягає ліцензуванню. Такими можуть бути приватні охоронні компанії та Поліція охорони, яка хоч і є державним органом, але конкурує за клієнтів на рівні з іншими суб’єктами ринку охоронних послуг.

Договір охорони: види, термін дії та умови про відшкодування шкоди

Відповідно до Закону «Про охоронну діяльність» (ст.1) під охоронною діяльністю слід розуміти надання послуг з охорони власності та громадян. Причому окремо виділяються послуги з охорони майна громадян, охорони майна юридичних осіб та охорони фізичних осіб. З практики найпоширенішими видами договорів охорони є договори на охорону об’єктів (офіси, МАФи), квартир, вантажів (супроводження), готівки (інкасація), фізичних осіб та підтримання порядку під час масових заходів.

Будь-який договір охорони повинен бути укладений у письмовій формі – така вимога закріплена у ч.1 ст.8 Закону «Про охоронну діяльність». Інша форма домовленості не буде законною підставою для надання суб’єктом охоронної діяльності послуг з охорони. До речі, у вищезгаданому Законі такий тип угод названий «договорами про надання послуг з охорони».

Щодо терміну дії договору, то варто прописати його з автоматичною пролонгацією. Це збереже час сторін, що міг бути витраченим на підписання додаткової угоди про продовження строку дії договору.

Також не варто забувати й про інші важливі умови договорів охорони. Так, у ч.2 вищезгаданої статті закріплена обов’язковість умов відшкодування суб’єктом охоронної діяльності шкоди, заподіяної через неналежне виконання ним своїх зобов’язань. Важливо передбачити конкретний розмір майнової відповідальності охоронної компанії та перелік умов, що звільняють сторони від відповідальності за договором. Договір охорони покладає відповідальність і на замовника, зокрема це відшкодування витрат, пов’язаних з помилковими викликами чи перезакриттям об’єкта після спрацьовування сигналізації з його вини; вартість пошкоджених ним приладів охоронної сигналізації, а також відповідальність за несвоєчасну оплату послуг тощо.

Як правильно прописати предмет договору – об’єкт охорони?

В договорі має бути прописано конкретний об’єкт охорони і його місцезнаходження (ч.6 п.7 Ліцензійних умов), а також чітко визначено, яке майно береться під охорону. Для цього складається акт прийому-передачі матеріальних цінностей під охорону і по пунктах визначається майно, за яке компанія несе матеріальну відповідальність.

Якщо ж предметом договору є надання послуг з підтримки порядку чи забезпечення контрольно-пропускного режиму, фокус перекладається на виконання заходів, що забезпечують громадський порядок, попередження дрібного хуліганства, встановлену процедуру допуску на об’єкт, що охороняється.

Охоронна компанія не буде брати на себе відповідальність просто так. Договори на надання охоронних послуг укладаються лише за умови впевненості у тому, що безпека об’єкта зможе бути гарантована на 100%. Тому після звернення клієнта-замовника проводиться обстеження об’єкта з метою узгодження виду охорони, визначення кількості постів, необхідності обладнання об’єкта засобами охоронної сигналізації та пожежогасіння, технічного укріплення виходячи з розмірів території, на якій розташований об’єкт, особливостей виробничої діяльності, ступенем важливості, режиму роботи та інших обставин, що стосуються умов забезпечення збереження матеріальних цінностей.

договір охорони, Артіус, обстеження об'єктів, договір на охорону

Результати такого обстеження оформляються актом, в якому охорона відзначає недоліки щодо технічного укріплення об’єкта та пропозиції і рекомендації по їх усуненню. Правове значення акту обстеження об’єкта полягає в наступному: невиконання замовником в термін робіт, передбачених в акті, може бути підставою для звільнення охорони від відповідальності за розкрадання майна, що знаходиться на об’єкті, якщо цьому сприяло невчасне проведення замовником робіт з технічного укріплення об’єкта охорони.

Розірвання договору

У договорі передбачається право сторін на розірвання договору за взаємною згодою, а також в односторонньому порядку. Причина цього – невиконання або неналежне виконання іншою стороною своїх обов’язків. Приміром, зі сторони виконавця: невиконання працівниками охоронної служби своїх обов’язків, розкрадання матеріальних цінностей з об’єкту, а зі сторони замовника: заборгованість за надані послуги, не усунуті недоліки в зміцненні об’єкта, зазначені в акті обстеження, тощо.

При цьому врахуйте момент, що у разі розірвання договору в односторонньому порядку, охоронюваний об’єкт фактично залишиться без охорони. Тому в угоді варто передбачити обов’язок завчасно письмово повідомляти іншу сторону про своє рішення припинити договірні відношення, наприклад за 30 календарних днів.

Важливо передбачити

Отже, договір охорони є цивільно-правовою угодою, яка регулює відносини між суб’єктом охоронної діяльності та замовником охоронних послуг. Не варто ігнорувати підписання такого договору, адже він стане гарантією взаємної відповідальності сторін та відшкодування охоронною компанією можливих збитків у разі неналежного виконання нею обов’язків з охорони вашого майна. Важливо особливу увагу звернути на обов’язки персоналу охорони, охоронників або охоронців, які мають бути прописані під конкретний об’єкт у самому договорі, або у додатку до нього (інструкція охоронника).

Суб’єктам охоронної діяльності у свою чергу доцільно ретельно перевіряти документи на право власності (користування) щодо об’єктів, які вони беруться охороняти. Адже, як показує практика, у разі виникнення певних спірних моментів з задіянням органів внутрішніх справ, часто причиною проблем виступають саме документи на власність.

Поділитися: