09.11.2016

ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Всеукраїнське юридичне видання «Юридична газета»
№ 45 (543) від 08.11.2016 року
Рубрика «Аналітика. Екологічне право»

Міжнародне екологічне співробітництво

Сьогодні проблема захисту довкілля є важливим питанням зовнішньої політики на міжнародній арені. Охорона навколишнього природного середовища належить до глобальних проблем виживання людської цивілізації. Тому держави та міжнародні урядові й неурядові, в тому числі екологічні організації активно співпрацюють у цьому напрямку і все частіше підіймають «екологічні» питання. Україна не є виключенням.

ООН на чолі екоспівпраці

Вперше ідея про необхідність міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища прозвучала у 1913 р. на Першій Природоохоронній міжнародній конференції (м. Берн). Проте реально ці ідеї почали втілюватися у життя лише у другій половині ХХ ст., зокрема після активного застосування в Другу Світову війну різних видів озброєнь, в тому числі хімічної, біологічної та ядерної зброї.

Провідна роль у цьому процесі належить ООН. У 1972 році в рамках ООН розроблена Програма із захисту навколишнього природного середовища (UNEP, United Nations Environment Programme – ЮНЕП). Ця програма являє собою спеціальний міжнародний механізм з координації співробітництва держав в галузі охорони навколишнього природного середовища.

ЮНЕП сприяє реалізації природоохоронної складової сталого розвитку в рамках системи ООН, неухильно виступає на захист природного середовища земної кулі, часто спонсорує і сприяє реалізації пов’язаних з екологією проектів, відіграє значну роль у розвитку міжнародних конвенцій в галузі екології та охорони навколишнього середовища. За підтримкою й активною участю ЮНЕП були розроблені і прийняті десятки документів, з останніх можна назвати такі: Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 2001 року, Міжнародна угода про торгівлю тропічної деревині 2006 року та Паризька хартія про зміну клімату – підсумковій документ 21-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 2015 року.

До речі, в минулому році Організація Об’єднаних Націй очолила черговий крок у міждержавному екологічному співробітництві. У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року. Під час цієї зустрічі лідери 193 країн ухвалили 17 глобальних Цілей сталого розвитку на 2016-2030 рр. Серед них 7 стосуються питань екологічної безпеки, зокрема:

 • чиста вода і санітарія;
 • відновлювана і недорога енергія;
 • екологічно чисті міста і спільноти;
 • відповідальне використання ресурсів;
 • протидія зміні клімату;
 • безпечне використання океанів;
 • безпечне використання землі.

Цілі сталого розвитку, Артіус, міжнародні організації, ООН, Саміт ООН

Україна теж взяла на себе зобов’язання реалізовувати внутрішню та зовнішню політику, орієнтуюсь на захист екології та досягнення цілей сталого розвитку. Втілення в життя цілей є одним із завдань ООН в Україні.

Втілення природоохоронних заходів на місцях

Крім універсальних міжнародних організацій, проблемами охорони навколишнього природного середовища займаються багато регіональних організацій загальної і спеціальної компетенції. Наприклад, Маастрихтський договір про Європейський союз закріплює природоохоронні цілі цієї організації — сприяти на міжнародному рівні заходам, що належать до регіональних і загальносвітових проблем навколишнього середовища.

Серед інших впливових регіональних організацій, що приділяють усе більше уваги проблемам екологічної безпеки, можна виділити такі: ЮНІДО (Організація ООН з промислового розвитку, UNIDO), ЮНЕСКО (Організація ООН з питаннях освіти, науки і культури, UNESCO), ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі), ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), ГЕФ (Глобальний екологічний фонд), ЄІБ (Європейський інвестиційний банк), ЄЕА (Європейська екологічна агенція), НАТО (Північноатлантичний альянс, NATO).

Окремо з цього списку можна виділити ЮНЕСКО. В рамках Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) до всесвітньої культурної та природної спадщини віднесено 7 об’єктів на території України. Однак лише один з них є об’єктом природної спадщини – «Незаймані букові ліси Карпат і стародавні букові ліси Німеччини». Включення у червні 2007 року цього транскордонного українсько-словацького серійного об’єкту до Списку всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО стало визначною подією. Українська частина номінації представлена буковими пралісами на території Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку.

Позаурядовий захист довкілля

У сучасній системі міжнародних відносин визначилась тенденція до перерозподілу функцій між суб’єктами світової політики. Зокрема, зростає вплив недержавних (неурядових) інститутів: вони впливають на світовий політичний процес як в глобальному, так і в регіональному вимірах, здійснюють безпосередній тиск на уряди, контролюють виконання міжнародних угод, в тому числі екологічних.

Певні міжнародні неурядові екологічні організації є досить впливовими у світі. Зокрема, Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Грінпіс (Greenpeace), Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA), Міжнародний зелений хрест (Green Cross), Міжнародний союз охорони природи (IUCN) та ін.

Створений у 1961 році Всесвітній фонд дикої природи (WWF з гігантською пандою на логотипі) вживає заходів щодо охорони рідкісних тварин, бере активну участь у розробленні угод про захист лісів, морів та прісних водойм. Щорічно WWF здійснює понад 1200 екологічних проектів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони навколишнього середовища і їх рішення. Серед проектів WWF слід зазначити щорічну міжнародну акцію «Година Землі», в якій Україна вже декілька років підряд бере участь за підтримки держорганів.

Незалежна міжнародна організація «Грінпіс» виникла у 1970 р. Її метою стала організація дій для запобігання деградації й руйнування екосистем як регіональних, так і глобальних. «Грінпіс» задав такий темп у вирішенні екопитань, що по суті інші екологічні організації світу рівняються на нього. Ця організація реально має значний вплив, так наприклад в лютому 2016 року вищий орган охорони навколишнього середовища в Колумбії під тиском місцевих громад та активістів «Грінпіс Колумбії» змушений був заборонити багатонаціональній гірничодобувній компанії «Хунза вугілля» відмовитися від частини своєї роботи в парамо. І це ще не все. Конституційний суд Колумбії скасував всі 347 ліцензій на видобуток вугілля в регіоні.

Екологічні організації України

Рік-у-рік зростає кількість прихильників екологічних організацій, збільшується їх вклад у вирішення глобальних екологічних проблем. В Україні можна виділити такі найвпливовіші екологічні організації:

 • Національний екологічний центр
 • «МАМА-86»
 • «Екологія-Право-Людина»
 • Всеукраїнська екологічна ліга тощо.

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з перших екологічних громадських неприбуткових організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні. Значна частка роботи НЕЦУ пов’язана зі збереженням природи України через створення нових природоохоронних об’єктов і відстоювання недоторканності існуючих.

Активно участь представники НЕЦУ беруть у законотворчій діяльності, тримаючи під контролем законодавчі акти, котрі стосуються впливу на навколишнє середовище. Так, активісти НЕЦУ вважають своїм значним здобутком прийняття 04 жовтня 2016 року Закону №2009а-д про оцінку впливу на довкілля, адже НЕЦУ просував його ще з 2014 року. Очікується, що Закон допоможе створити ефективні механізми екологічної оцінки негативного впливу більшості проблемних об’єктів.

Ще однією екологічною організацією, яка веде активну діяльність в Україні є «МАМА-86». До своїх заслуг активісти цієї організації приписують визнання Київською адміністрацією особливого статусу постраждалих від аварії на ЧАЕС київських дітей, що народилися в 1985-1987 роках; впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках в Одесі і Артемівську; припинення поховання ядерних відходів в соляних шахтах Артемівська і багато чого іншого. 1–2 листопада 2016 року у Києві анонсують проведення конференції «Як досягти належного екологічного врядування в Україні?», організатором якої виступає Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» у партнерстві з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Ековиховання

Підсумовуючи варто сказати, що проблеми екології є по своїй природі міжнародними, тому в інтересах міжнародного співтовариства залучати до процесу покращення стану довкілля та створення ефективного механізму вирішення екологічних проблем ще більше країн та активістів. Екологічні організації є важливим рушійним суб’єктом відстоювання екоінтересів, адже здатні реально впливати на урядові рішення та суспільство.

А взагалі, відношення до навколишнього природного середовища – це питання екологічного виховання та самовиховання. Поки кожен окремий житель планети не зрозуміє, що природу потрібно берегти, зусилля будь-яких урядів та екологічних організацій будуть безрезультативними.

екологічне виховання, екологічні організації, Артіус, екологічне право

Поділитися: