01.12.2016

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

До послуг АО «АРТІУС» з отримання ліцензії на охоронну діяльність входить наступне:

 • кваліфікована консультація щодо процедури оформлення ліцензії;
 • представництво Ваших інтересів в органах ліцензування;
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
 • підготовка та подання пакету документів до Міністерства внутрішніх справ України;
 • отримання ліцензії.

Додаткові послуги:

 • отримання сертифікатів психіатра та нарколога;
 • отримання загального медичного висновку про профпридатність;
 • отримання довідки про відсутність непогашеної судимості.

Строк отримання ліцензії на охоронну діяльність – 10 робочих днів.

Вартість отримання ліцензії на охоронну діяльність – 4000 грн.

Телефонуйте: 044 383 28 82, 066 994 33 22, 067 550 14 16.

Кому потрібна ліцензія на охорону?

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222 охоронна діяльність є видом господарської діяльності, що підлягає обов’язковому ліцензуванню. Тому кожен підприємець чи юрособа, що бажає надавати послуги з охорони власності та громадян, повинні отримати ліцензію на охоронну діяльність.

Якщо Ви вже вирішили, що хочете займатись охороною та бажаєте розвивати охоронний бізнес, перш за все Вам необхідно ознайомитись з 3 найважливішими нормативними актами:

 • Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222;
 • Законом України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 № 4616;
 • Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960.

Охоронну діяльність на всій території України можуть провадити юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці (вимоги):

 • за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження такої діяльності
 • за умови виконання організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених Ліцензійними умовами;
 • на підставі отриманої ліцензії на охоронну діяльність.

отримання ліцензії на охоронну діяльність, Ліцензія на охоронну діяльність, Артіус, ліцензія на охорону, оформлення ліцензії на охорону

Які документи потрібно подати?

Для отримання ліцензії на охоронну діяльність здобувач ліцензії особисто або через уповноважену особу подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії. До заяви додаються документи, що підтверджують відповідність встановленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних у здійсненні охоронних заходів.

Документи щодо кадрового забезпечення – серйозна частина пакету, який подаватиметься в орган ліцензування. До їх підготовки потрібно підійти особливо прискіпливо. До таких документів відносяться:

 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про стаж та/або освіту, який підтверджує відповідність кваліфікаційним вимогам;
 • документи про трудову діяльність;
 • медичні довідки.

Наявність фахівця з організації заходів охорони

До штату суб’єкта охоронної діяльності повинен входити фахівець (фахівці) з організації заходів охорони, який відповідатиме хоча б одній з необхідних кваліфікаційно-освітніх вимог:

 • вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, СБУ або стаж не менше 3 років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів, та відомчої воєнізованої охорони;
 • вищу освіту і стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності не менше 3 років або стаж не менше 3 років на посадах, відповідальних за напрям охорони;
 • вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності не менше 3 років.

отримання ліцензії на охоронну діяльність, Фахівець з організації заходів охорони, Артіус, штат охоронної компанії, отримати охоронну ліцензію

По суті цим фахівцем має бути особа з вищою освітою та досвідом роботи в охороні або силових відомствах.

Як отримати ліцензію на охоронну діяльність?

Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів таким органом здійснюються відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Процедура отримання ліцензії на охоронну діяльність виглядає таким чином:

 1. Збираємо документи
 2. Подаємо їх до органу ліцензування
 3. Чекаємо 10 робочих днів на рішення про видачу ліцензії
 4. Здійснюємо оплату за видачу ліцензії
 5. Отримуємо ліцензію.

Суб’єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії надає такі охоронні послуги:

 • охорона майна громадян;
 • охорона майна юридичних осіб;
 • охорона фізичних осіб.

Переоформлення ліцензії на охоронну діяльність

Ліцензія на охоронну діяльність видається на необмежений строк. Але є випадки, коли потрібно її переоформити. Так, підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом 1 місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії, а також саму ліцензію якщо вона є в паперовому варіанті.
Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Адвокатське об’єднання «АРТІУС» надає послуги з отримання ліцензії на охоронну діяльність, а також з переоформлення ліцензії на охоронну діяльність або повідомлення про внесення змін до документів, які подавались для отримання ліцензії.

Строк отримання ліцензії на охоронну діяльність – 10 робочих днів.

Вартість отримання ліцензії на охоронну діяльність – 4000 грн.

Телефонуйте: 044 383 28 82, 066 994 33 22, 067 550 14 16.

Поділитися: