18.07.2017

Стягуємо аліменти по-новому

08.07.2017 набрали чинності зміни до сімейного законодавства України, які стосуються порядку стягнення аліментів на дитину та посилюють захист відповідних прав дитини. Що змінюється та чи простіше стане їх стягувати аліменти? Саме про новели законодавства поділимося інформацією в цій статті.

 

 

По перше, внесеними змінами збільшено мінімальний розмір аліментів на одну дитину – до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (на даний час це  30%) та передбачено, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Разом з цим, уточнено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини (до внесення змін аліменти це власність того з батьків, на ім’я кого вони виплачуються).  Той з батьків чи законних представників, на ім’я якого будуть виплачуватися аліменти, зобов’язаний розпоряджатися аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах  дитини. Неповнолітня дитина (від 14 до 18 років) має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання, а також самостійно одержувати аліменти та розпоряджатися ними.

Позивачу надано право вибору способу стягнення аліментів (у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі).

Внесеними змінами розширено перелік обставин, які враховуються судом під час визначення розміру аліментів, зокрема: наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; здійснення витрат платником аліментів на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів. Таким чином, якщо при вирішенні судом спору про стягнення аліментів позивач зможе довести і документально підтвердити великі витрати колишнього чоловіка/дружини, це служитиме підставою для збільшення суми, належної дитині.

Стане можливим  стягнути аліменти в порядку наказного провадження. Наказне провадження є спрощеним видом судового провадження, без виклику сторін та в мінімальні терміни. В даному випадку сторони позбавляються можливості затягувати судовий процес. Суд повинен призначити аліменти на дітей протягом 72 годин. До уваги береться не лише офіційна зарплата, а й інші доходи, які зможе підтвердити стягувач аліментів.

Аліменти можуть становити на одну дитину 1/4 розміру заробітку (доходу) того з батьків, хто проживає окремо. На двох дітей сума може бути збільшена до 1/3 заробітку (доходу), на трьох дітей і більше – 50%. Водночас є і обмеження щодо суми аліментів – не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Згідно з внесеними змінами, заборгованість по аліментам платника аліментів, який є фізичною особою – підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування чи є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої зарплати працівника для відповідної місцевості.

Одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100% заборгованості.

Прийняті зміни також заповнили і низку законодавчих прогалин, наприклад, звільнення від сплати судового збору у спорах, похідних від стягнення аліментів, порядок стягнення неустойки при заборгованості по аліментами, тощо.

 

 

Поділитися: