18.11.2016

ТРУДОВИЙ ЧИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР?

Ви знайшли нову роботу, працевлаштування є офіційним, але роботодавець пропонує оформити відносини цивільно-правовою угодою. У чому ризик, яка різниця та мінуси?

Чи є різниця в оформленні за трудовою книжкою та на основі цивільно-правової угоди?

Основною відмінністю трудового договору від цивільно-правової угоди є те, що він регламентується Кодексом законів про працю України (КЗпП), а угода – Цивільним кодексом України (ЦКУ).

Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Дотримання внутрішнього трудового розпорядку означає, зокрема, що робочий час встановлюється не особою, яка за угодою повинна виконувати роботу, а роботодавцем (наприклад, охорона приміщення в дні та години, визначені роботодавцем з дотриманням норм законодавства про працю щодо тривалості робочого часу). За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантуються заробітна плата, відпустки, лікарняні, інші встановлені трудовим законодавством гарантії. До трудової книжки вноситься відповідний запис.

Цивільно-правова угода (договір) – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 626 ЦКУ). Тобто, це угода між підприємством та Вами на виконання певної роботи (а саме: договору підряду, доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці.

За цивільно-правовим договором Ви є по суті підрядником, а не працівником, тому для Вас трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство, не виникають. Ви самі організовуєте і виконуєте свою роботу, не підкорюєтесь правилам внутрішнього трудового розпорядку. У трудовій книжці запис про виконання роботи за цивільно-правовою угодою не робиться.

Тож, якщо не встановлено факту прийняття особи на роботу за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, не роз’яснено їй права й обов’язки та не поінформовано під розписку про умови праці тощо, такий договір не можна вважати трудовим.

Поділитися: