27.03.2020

ОПЛАТА ПРАЦІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Дії роботодавця в умовах карантину

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» на всій території України встановлено карантин.

Працювати дистанційно або вдома мають можливість працівники не всіх спеціальностей, тому на разі є актуальним питання, як діяти роботодавцям, щоб не допускати порушень трудового законодавства, зокрема, і трудових прав працівників в умовах карантину.

         На час встановлення карантину, можливі кілька варіантів, як оформити відсутність працівників на робочому місці:

   • надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством;
   • надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників;
   • встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу;
   • запровадження роботи змінами;
   • тимчасове запровадження дистанційної або надомної роботи;
   • введення простою.

 

Надання оплачуваних відпусток, передбачених законодавством

В умовах карантину працівникам може бути надано щорічну відпустку як на весь час карантину, так і частково (в межах встановленого терміну відпустки) та згідно з графіком відпусток. Якщо згідно з графіком відпусток працівник має право на відпустку в інший період, перенесення такої відпустки можливо на період карантину за згодою з роботодавцем.

Відповідно до статті 80 КЗпП України щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. За час відпустки працівнику виплачується середня заробітна плата.

У разі наявності у працівника невикористаних днів щорічної відпустки, за його бажанням (на підставі особистої заяви) та за згодою роботодавця може бути надана щорічна основна або додаткова відпустка, а також інші оплачувані відпустки, передбачені законодавством: відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, додаткова відпустка за особливий характер праці, тощо.

За всіма питаннями звертайтесь за телефоном – 066-994-33-22

 

Надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників

Статтею 84 КЗпП України передбачено право працівника за сімейними обставинами чи з інших причин брати відпустку без збереження заробітної плати. Строк такої відпустки погоджується роботодавцем та працівником, однак не може бути більше 15 календарних днів на рік.

Варто звернути увагу, що згідно з Законом України від 17.03. № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» до вказаної статті внесені зміни, якими встановлено, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті.

Така відпустка може бути надана лише у разі звернення працівника з відповідною заявою, з власної ініціативи роботодавець не може примушувати працівника піти у відпустку без збереження заробітної плати.

 

Встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу

За угодою між працівником і роботодавцем може бути встановлений неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У разі звернення з відповідною заявою вагітної жінки або жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю роботодавець зобов’язаний задовільнити таку заяву (ст. 56 КЗпП України).

Неповний робочий день або неповний робочий тиждень може бути встановлено як при прийнятті на роботу, так і після укладення трудового договору.

Статтею 51 КЗпП України передбачено категорії працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Окрім визначених категорій, за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю може встановлюватись також скорочена тривалість робочого часу.

Запровадження неповного робочого часу відповідно до статті 32 КЗпП України є зміною істотних умов праці, відповідно його запровадження потребує завчасного попередження працівників не менше ніж за два місяці. Якщо ж неповний робочий час встановлюється за бажанням працівника, то попередження працівника за два місяці не вимагається, і неповний робочий час може бути запроваджений з будь-якого моменту.

В заяві про встановлення неповного робочого часу працівник вказує:

 • Вид неповного робочого часу (неповний робочий день чи неповний робочий тиждень)
 • Режим роботи під час неповного робочого часу (час початку та закінчення роботи)
 • Період, на який встановлюється неповний робочий час тощо.

Оплата праці у разі встановлення неповного або скороченого робочого часу провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

 За всіма питаннями звертайтесь за телефоном – 066-994-33-22

 

Робота змінами

За бажанням працівників та за згодою роботодавця робота може виконуватися змінами, якщо звичайно це можливо з урахуванням характеру виконуваної роботи, специфіки роботи підприємства.

В даному випадку оплачується фактично виконана робота/відпрацьований час.

 

Запровадження дистанційної або надомної роботи

Дистанційна або надомна робота на даний час детально чинним законодавством не врегульована. Необхідно зазначити, що працювати дистанційно мають можливість не всі категорії працівників. Специфікою роботи дистанційно під час карантину є те, що робоче місце працівника на час карантину визначається не у приміщенні роботодавця, а за місцем знаходження працівника (місце проживання, перебування, тощо).

Протягом тривалості робочого часу працівник зобов’язаний виконувати доручено йому роботу дистанційно з використанням техніки (телефон, інтернет, електронна пошта).

За всіма питаннями звертайтесь за телефоном – 066-994-33-22

 

Введення простою

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У разі наявності зазначених факторів, роботодавець має право запровадити простій, про що видати відповідний наказ. Згода працівника в разі запровадження простою не потрібна, однак його потрібно письмово ознайомити з виданим наказом. Якщо на підприємстві є профспілкова організація (представник трудового колективу), то перед запровадженням простою потрібно отримати від неї згоду.

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

 

У разі продовження роботи в умовах карантину роботодавець зобов’язаний забезпечити захист працівників

Якщо специфіка роботи підприємства вимагає безперебійного продовження роботи, то її виконання можливе лише за умови застосування засобів індивідуального та колективного захисту працівників.

Роботодавець зобов’язаний в робочих приміщеннях в спеціальних місцях розмістити засоби для миття та дезінфекції рук. Забезпечити робоче приміщення одноразовим (посудом, серветками, рушниками). Забезпечити регулярне прибирання та очищення дезінфікуючими засобами робочих місць, поверхонь, дверних ручок, тощо.

Кожного працівника забезпечити засобами захисту (маски, респіратори, рукавиці, тощо), організувати максимально безпечну доставку працівників до місця роботи та зворотно.

Проінформувати працівників про профілактичні заходи, розміщенні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov).

У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх необхідно відокремити від інших працівників та негайно відправити для огляду до медичного закладу.

У будь-якому разі, не зважаючи на те чи працівник ви чи роботодавець, якщо необхідна консультація з питань праці у цей неоднозначний період – звертайтесь за телефоном 066-994-33-22

 

Поділитися: