09.09.2019

Оскарження публічних закупівель

ЮРИСТ & ЗАКОН
№31, 05 вересня 2019
керуюча практики державних
закупівель АО “Артіус

Любов Хоружа

 

Учасники процедур закупівель досить часто стикаються з порушенням замовниками законодавства, а саме встановленням дискримінаційних вимог у тендерній документації, неправомірним відхиленням тендерної пропозиції учасника або невідхиленням тендерної пропозиції учасника, яка не відповідає вимогам тендерної документації або Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VIІІ (далі – Закон). Для можливості захисту прав учасників законодавець врегулював питання оскарження в публічних закупівлях, зокрема частиною 3 статті 8 Закону передбачено, що Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – орган оскарження). Стаття 18 Закону передбачає порядок оскарження процедур закупівель.
Таким чином, учасник процедури закупівлі, який вважає, що його права або законні інтереси порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері публічних закупівель, має право звернутися до органу оскарження за захистом своїх прав. Усі скарги до органу оскарження подаються через електронну систему шляхом завантаження документів у розділі оскарження відповідної закупівлі. До скарги додаються документи й матеріали, що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника,
та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.


Слід зазначити, що стаття 18 Закону передбачає, що за подання скарги до органу оскарження до її подання справляється плата, розмір якої визначає Кабінет Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру плати за подання скарги” від 23.03.2016 р. № 291 передбачено, що за подання скарги до органу оскарження відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” справляється плата в таких розмірах:

  • 5 тис. гривень – у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг;
  • 15 тис. гривень – у разі оскарження процедури закупівлі робіт.

Отже, учасник для того щоб відстояти свої інтереси в органі оскарження, які порушено замовником, повинен в обов’язковому порядку сплатити відповідну суму – чи то 5 тис. гривень, чи то 15 тис. гривень – і це тільки за подання скарги. Якщо скаргу подано з порушенням вимог Закону чи не у відповідні строки, ця сума не повертається.

Також слід зазначити, що перед здійсненням оплати потрібно обов’язково перевірити актуальність рахунків, на які здійснюється оплата, адже якщо оплата надійде на неправильний рахунок, орган оскарження відмовить у прийнятті скарги через відсутність оплати за її подання.

Закон установлює чіткі вимоги до інформації, яку має містити скарга, а саме:
– найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
– ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;
– підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
– обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
– вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

Відсутність будь-якої із вказаної вище інформації може призвести до того, що орган оскарження відмовить у прийнятті скарги до розгляду у зв’язку з тим, що скарга не відповідає вимогам Закону. Статтею 18 Закону передбачено різні випадки оскарження, а саме оскаржувати можна вимоги тендерної документації, рішення, прийняті замовником після оцінки тендерних пропозицій, та рішення, які було прийнято після розгляду тендерних пропозицій. Розглянемо послідовно кожен вид оскарження.

Оскарження умов тендерної документації

Перше, на що слід звернути увагу, це те, що скаргу на неправомірні вимоги в тендерній документації можна подати не пізніше ніж за чотири дні до закінчення терміну прийняття пропозицій. Якщо кінцевим терміном прийняття пропозицій є, наприклад, 31 серпня 2019 року, то останнім днем для подання скарги буде 26 серпня 2019 року. Хоча це й понеділок, але у зв’язку з тим, що державне свято День Незалежності України припало на суботу 26 серпня, цей день вважається вихідним днем і, відповідно, банківські установи не працюють, і здійснити оплату за подання скарги буде неможливо. Отже, потрібно враховувати такі нюанси, оскільки без оплати в прийнятті скарги буде відмовлено.

Під час оскарження дискримінаційних умов у тендерній документації учаснику необхідно довести, чим саме вказана умова його дискримінує. Наприклад, у тендерній документації встановлено вимогу щодо необхідності надання у складі пропозиції відгуку від замовника, якому надавалися аналогічні послуги, наприклад, із датою видачі не раніше ніж за 10 днів до дати подання пропозиції, або такий відгук має бути адресовано саме тому замовнику, у закупівлі якого планується брати участь. Слід наголосити, що зазначення в скарзі інформації саме про відсутність у Вас як учасника цього відгуку не може гарантувати задоволення вашої скарги та зобов’язання замовника виключити таку вимогу з тендерної документації. Для доведення того, що Вас така умова дискримінує, Вам як скаржнику бажано надати документальне підтвердження відсутності конкретного відгуку. 

Також під час оскарження умов тендерної документації слід звертати увагу на те, чи вносили зміни до тендерної документації і, відповідно, чи переносили строки на подання пропозицій. У разі оскарження такої документації слід враховувати те, що оскаржувати можна лише ті пункти тендерної документації, до яких вносили зміни. У разі оскарження вимог документації, зміни до яких не вносили, орган оскарження відмовить у задоволенні скарги у зв’язку з пропущенням строків на оскарження.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників

Після проведення аукціону електронна система визначає найбільш економічно вигідну пропозицію. Замовник після закінчення аукціону розглядає таку найбільш економічно вигідну пропозицію на відповідність вимогам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям. За результатами розгляду він може або оприлюднити намір на укладення договору, або відхилити пропозицію учасника з підстав, визначених у статті 30 Закону. У разі відхилення першої пропозиції замовник приймає до розгляду наступну пропозицію, та, відповідно, може прийняти аналогічні рішення. Якщо будь-який із учасників не погоджується з рішенням замовника, він має право оскаржити таке рішення, подавши скаргу до органу оскарження. Однак слід зазначити, що скаргу можна подати тільки протягом 10 днів із моменту оприлюднення замовником наміру на укладення договору. Тобто якщо пропозицію учасника відхилено, а він не погоджується з рішенням замовника, він повинен дочекатися оприлюднення наміру на укладення договору, і тільки тоді оскаржувати рішення замовника.

Також слід зазначити, що в разі відхилення пропозицій усіх учасників, навіть якщо їх відхилено неправомірно, оскаржити такі дії замовника до органу оскарження неможливо, оскільки не оприлюднено намір на укладення договору.

Оскарження рішень, які прийнято після розгляду тендерних пропозицій

Під час проведення процедури торгів, яка передбачає оприлюднення оголошення англійською мовою (далі – міжнародні торги), змінюється процедура проведення торгів. Після завершення прийняття пропозицій учасників відкриваються документи, подані учасниками, крім розрахунків і цінової пропозиції. Замовник розглядає ці пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та кваліфікаційним критеріям. За результатами розгляду замовник складає протокол розгляду пропозицій учасників, у якому зазначає, яких учасників допущено до аукціону, а яких відхилено. У разі якщо учасник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його пропозиції, він може подати скаргу до органу оскарження протягом п’яти днів. Слід зазначити, що до цих 5 днів зараховуються як робочі дні, так і вихідні. Особливо уважно учасникам необхідно відслідковувати оприлюднення рішень щодо міжнародних торгів у період свят, оскільки робочих днів для оплати й подання скарги може бути два або взагалі один. Орган оскарження протягом трьох робочих днів із моменту подання скарги повинен прийняти рішення щодо прийняття скарги до розгляду або залишення скарги без розгляду.

Стаття 18 Закону установлює чіткий перелік підстав, за яких орган оскарження залишає скаргу без розгляду:
– суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;
– скарга не відповідає вимогам
частини першої або другої цієї статті;
– суб’єктом оскарження не внесено плату, передбачену
частиною першою цієї статті;
– замовником відповідно до цього
Закону усунено порушення, зазначені в скарзі.

Подання скарги до органу оскарження автоматично зупиняє процедуру закупівлі. Вчинення будь-яких дій до моменту винесення рішення за скаргою неможливе. Аукціон не проводиться та замовник не може розмістити договір про закупівлю. У разі прийняття скарги до розгляду орган оскарження вказує місце, дату та час розгляду скарги. Під час розгляду скарги можуть бути присутні замовник, скаржник, а також усі зацікавлені особи, оскільки розгляд скарги є відкритим. Також під час розгляду скарги можна використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису.

За результатами розгляду скарги орган оскарження або задовольняє скаргу і зобов’язує замовника усунути порушення, або відмовляє в задоволенні скарги. Ці рішення обов’язково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу. Після оприлюднення рішення система розблоковує роботу майданчика та, відповідно, замовник може або усувати порушення, або укладати договір про закупівлю й оприлюднювати його.

Рішення органу оскарження є обов’язковим до виконання.

Як бачимо, процедура оскарження досить складна і потребує значного досвіду. Готуючи скаргу, необхідно враховувати безліч нюансів, які впливають на позитивний результат подання скарги.

Поділитися: