24.04.2017

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ. НЮАНСИ ОСКАРЖЕННЯ

Аналітичне видання “Юрист&Закон”
Випуск №11

Як показує практика, не все стало так прозоро і правильно, як очікувалося після прийняття Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIІІ (далі – Закон). Скажімо, замовники при проведенні процедур закупівель встановлюють дискримінаційні вимоги в тендерній документації і приймають рішення, які порушують права учасників. Що ж в такому випадку робити учаснику?

Законодавець врегулював питання оскарження в державних закупівлях так: частиною 3 статті 8 Закону передбачається, що Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю в процедурах закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (далі – Орган оскарження). Стаття 18 Закону встановлює порядок оскарження процедур закупівель.

Таким чином, учасник процедури закупівлі, який вважає, що його права або законні інтереси порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, має право звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав.

Всі скарги в Орган оскарження подаються через електронну систему шляхом завантаження документів в розділі оскарження відповідної закупівлі. До скарги додаються документи і матеріали, що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльність замовника, і документ про здійснення оплати за подачу скарги в Орган оскарження.

Постановою Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру плати за подачу скарги” від 23.03.2016 р. № 291 передбачено, що за подачу скарги в Орган оскарження відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” стягується плата в наступних розмірах:

 5 тис. грн – у випадку оскарження процедури закупівлі товарів або послуг;

15 тис. грн – у разі оскарження процедури закупівлі робіт.

Отже, учаснику, щоб відстояти в Органі оскарження свої інтереси, порушені замовником, необхідно обов’язково сплатити відповідну суму – або 5 тис. грн, або 15 тис. грн, і це тільки за подачу скарги. Якщо скарга подана не у відповідності до вимог Закону або в невідповідні терміни, ця сума не повертається.

Закон встановлює чіткі вимоги до інформації, яка повинна бути приведена в скарзі, а саме скарга повинна містити:

найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;

підстави подачі скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, які це можуть підтверджувати;

обгрунтування наявності порушених прав і охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

Відсутність будь-якої з вищевказаної інформації може призвести до того, що Орган оскарження відмовить у прийнятті скарги до розгляду в зв’язку з невідповідністю скарги вимогам Закону.

Як бачимо зі статті 18 Закону, оскаржити можна вимоги тендерної документації, рішення, прийняті замовником після оцінки тендерних пропозицій, і рішення, які були прийняті після розгляду тендерних пропозицій.

Отже, давайте розглянемо кожен вид оскарження.

Оскарження умов тендерної документації

Перше, на що слід звернути увагу, це те, що скаргу на неправомірні вимоги в тендерній документації можна подати не пізніше, ніж за чотири дні до закінчення терміну прийому пропозицій. Якщо кінцевим терміном прийому пропозицій є, наприклад, 21 квітня 2017 року, то останнім днем ​​для подачі скарги буде 16 квітня 2017 року, а це неділя. Хоч система і працює в цілодобовому режимі і скаргу подати можна в будь-який час, навіть у вихідний, учаснику все-таки при подачі скарги варто враховувати те, що, крім самої скарги, в електронну систему необхідно завантажити докази сплати за подачу скарги. Отже, необхідно заздалегідь оплатити відповідну суму.

Специфічним є оскарження тендерної документації, в яку вносилися зміни і, відповідно, був продовжений термін подачі пропозицій. При оскарженні такої документації необхідно враховувати те, що оскаржувати можна тільки ті пункти тендерної документації, в які вносились зміни. У разі оскарження вимог документації, зміни в які не вносилися, Орган оскарження відмовить у задоволенні скарги в зв’язку з пропуском строків на оскарження.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника, здійснених після оцінки пропозицій учасників

Після проведення аукціону електронна система визначає найбільш економічно вигідну пропозицію. Замовник після завершення аукціону розглядає цю найбільш економічно вигідну пропозицію на відповідність вимогам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям. За результатами розгляду він може або оприлюднити намір на укладення договору, або відхилити пропозицію учасника на підставах, встановлених в статті 30 Закону. У разі відхилення першої пропозиції замовник приймає на розгляд наступну пропозицію і, відповідно, може прийняти аналогічні рішення.

Якщо який-небудь з учасників не згоден з рішенням замовника, він має право оскаржити це рішення, подавши скаргу в Орган оскарження. Однак варто зазначити, що скаргу можна подати тільки протягом 10 днів з моменту оприлюднення замовником наміру на укладення договору. Тобто якщо пропозицію учасника відхилено, а він не згоден, йому необхідно дочекатися оприлюднення наміру на укладення договору, а тільки потім подавати скаргу на рішення замовника.

Також варто відзначити, що в разі відхилення пропозицій усіх учасників, навіть якщо вони відхилені неправомірно, оскаржити такі дії замовника в Орган оскарження неможливо, так як не було оприлюднення наміру на укладення договору.

Оскарження рішень, прийнятих після розгляду тендерних пропозицій

При проведенні процедури торгів, яка передбачає оприлюднення оголошення англійською мовою (далі – міжнародні торги), змінюється процедура проведення торгів. Після завершення прийому пропозицій учасників відкриваються документи, подані учасниками, крім розрахунків і цінової пропозиції. Замовник розглядає ці пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації та кваліфікаційним критеріям. За результатами розгляду замовник оформляє протокол розгляду пропозицій учасників, в якому вказує, хто з учасників допущений до аукціону, а кому з них відмовлено. Якщо учасник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його пропозиції, він може подати скаргу в Орган оскарження протягом 5 днів. Варто відзначити, що в ці 5 днів враховуються як робочі дні, так і вихідні. Особливо уважно учасникам варто відстежувати оприлюднення рішень з міжнародних торгів в період свят, так як робочих днів для оплати і подання скарги може бути два, або взагалі один.

Орган оскарження протягом 3 робочих днів з моменту подачі скарги повинен прийняти рішення про прийняття скарги до розгляду або залишити скаргу без розгляду.

Статтею 18 Закону встановлено чіткий перелік підстав, за якими Орган оскарження залишає скаргу без розгляду:

– суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, тієї ж процедури закупівлі та на тих же підставах, які вже були предметом розгляду в Органі оскарження і за якими Органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

– скарга не відповідає вимогам частин 1 або 2 цієї статті;

– суб’єкт оскарження не вніс плату, передбачену частиною 1 цієї статті;

– замовник відповідно до цього Закону усунув порушення, наведені в скарзі.

Подача скарги в Орган оскарження автоматично призупиняє процедуру закупівлі. Вчинення будь-яких дій до моменту винесення рішення за скаргою неможливо. Аукціон не проводиться і замовник не може розмістити договір про закупівлю.

У разі прийняття скарги до розгляду Орган оскарження вказує місце, дату та час розгляду скарги. Замовник і скаржник можуть бути присутніми під час розгляду скарги. Також можуть бути присутніми всі зацікавлені особи, оскільки розгляд скарги є відкритим. Крім того, при розгляді скарги можна використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису.

За результатами розгляду скарги Орган оскарження або задовольняє скаргу і зобов’язує замовника усунути порушення, або відмовляє в задоволенні скарги. Ці рішення в обов’язковому порядку оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу. Після оприлюднення рішення система разблокує роботу майданчика, отже замовник може або усувати порушення, або укладати договір про закупівлю та оприлюднити його.

Рішення органу оскарження є обов’язковим до виконання.

Як бачимо, процедура оскарження досить складна і вимагає чималого досвіду. При підготовці скарги необхідно враховувати дуже багато нюансів, що впливають на позитивний результат при її подачі.

 

Любов ХОРУЖА,

Партнер, старший юрист АО “Артіус”
Поділитися: