30.08.2021

Оскарження по новому

03.06.2021 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель», положення якого частково вступили в дію 26.06.2021 року.

Однією із новел змін до закону стало те, що:

Скарга, яка подається суб’єктом оскарження обов’язково повинна містити перелік документів (доказів), що підтверджують наявність у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи, пов’язані з його участю в процедурі закупівлі, у випадку, якщо скарги стосуються тендерної документації та/або стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулись до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій.

Отже із даної норми ми бачимо, що законотворець зобов’язав під час подання скарги, що стосується вимог встановлених в тендерній документації обов’язково додавати докази, які доводять, що дана вимога є дискримінаційною по відношенню до даного учасника.

Аналізуючи практику розгляду скарг Комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Комісія) можна прийти до висновку, що Комісія на свій розсуд визначає достатність наданих документів (доказів).

Для прикладу прийняття документів (доказів) можна взяти скаргу ТОВ “УКРФАРМГРУП” стосовно оплати послуг консультанта (ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-14-003693-b).

Для доведення неправомірності встановлення вимоги про оплату послуг консультанта даний учасник, як доказ надав витяг із Закону України «Про публічні закупівлі» з виокремленням статей, що стосуються суті скарги в частині вимоги про оплату послуг консультанта. Комісія прийняла даний документ, та за результатом розгляду скарги було зобов’язано замовника внести зміни до тендерної документації.

Для прикладу не прийняття документів (доказів) можна взяти скаргу ПП «ЮГСТРОЙ 17» стосовно оскарження досвіду виконання аналогічних договорів саме з замовниками державної та комунальної власності (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-08-13-001868-c). Учасник для доведення того, що дана вимога є дискримінаційною надав як доказ аналогічні рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та пояснення від свого імені про неможливість виконання даної вимоги у зв’язку з відсутність такого досвіду в учасника. Однак Комісія не прийняла такі документи, як доказ порушення прав учасника та залишила скаргу без розгляду. Аналогічна ситуація щодо неприйняття доказів під час оскарження досвіду виконання аналогічних договорів спостерігається і в рішенні Комісії щодо скарги поданої ТОВ “Строй Імперія” (ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-11-000721-a).

Як бачимо таку вимогу, як наявність специфічного досвіду виконання аналогічних договорів, оскаржити досить проблематично, оскільки не має чіткого переліку документів, які можуть підтвердити дискримінаційні вимоги щодо досвіду виконання аналогічних договорів.

Виходячи із вище викладеного станом на сьогодні є проблематика з правильним трактуванням поняття документів (доказів), що підтверджують наявність у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів, оскільки оцінку даним доказам дає Комісія на власний розсуд.

Слід зазначити, що відповідно до Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження у разі залишення скарги без розгляду не повертається скаржнику, а перераховується до державного бюджету.

Крім того слід зазначити, що після прийняття змін до Закону пройшло вже більше 2 місяців, а учасники оскаржують дискримінаційні вимоги тендерних документацій без додавання документів (доказів), що призводить до залишення скарг без розгляду.

При необхідності оскаржити дискримінаційні вимоги тендерної документації слід велику увагу приділяти вимогам до інформації, яку обов’язково повинні містити скарга, зокрема до документів (доказів), які повинні бути подані на підтвердження наявності дискримінаційних вимог в тендерній документації.

АТ “Артіус” надає комплексну допомогу в підготовці тендерної документації та оскарженні, детальніше читайте на сторінці ТЕНДЕР ДЛЯ УЧАСНИКА.

Поділитися: