17.04.2020

ТОВ чи ПП. Що краще обрати і якому бізнесу?

Законодавчі визначення.

Товариством з обмеженою відповідальністю – відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України, є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників. (ст. 3 Закону). Крім того, Законом не обмежена кількість та склад учасників товариства (ст. 4 Закону).

Приватним підприємством – відповідно до ч. 1 ст. 113 ГК України, визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи.

Правове регулювання діяльності.

Створення та діяльності ТОВ, є більш врегульованим, а ніж діяльність ПП. Діяльність ТОВ регулюють ЦК України і ГК України, а також Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». ПП задовольняються загальними положеннями про юридичних осіб із ЦК України і ГК України. Саме тому, ТОВ зареєстровано в три рази більше, ніж приватних підприємств.

Державна реєстрація і ТОВ і ПП відбувається відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Потрібна допомога у реєстрації – телефонуйте +380669943322

Установчі документи.

У ТОВ — це статут і рішення (протокол) загальних зборів засновників. За бажанням, при створенні товариства можна укласти договір про створення ТОВ (ч. 2 ст. 10 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

У ПП — це, як правило, теж статут і рішення власника про створення підприємства. Проте власники ПП можуть додатково укласти засновницький договір (ч. 1 ст. 57 ГК України).

Статутний капітал.

Статутний капітал у ТОВ складається з часток учасників товариства. Загальна ж його сума визначається, як номінальна вартість таких часток. При цьому розмір частки додатково може визначатися у відсотках.

Статутний капітал ПП може і не ділитися на частки. Ну хоча б тому, що немає таких вимог.

Учасники (власники) та їх відповідальність.

Заснувати ПП може одна або декілька фізичних осіб. Також його засновником може бути одна юридична особа (ч. 1 ст. 113 ГКУ). Тобто у випадку із ПП, ми бачимо законодавче обмеження щодо складу засновників.

Заснувати ТОВ може будь-яка кількість фізичних та/або юридичних осіб, оскільки законодавством не обмежена кількість  та склад учасників товариства.

Власник ПП, як і учасник ТОВ, відповідають лише у рамках вкладу до юридичної особи.

Обмеження у діяльності директора(керівника)

Обмежувальні  норми Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для ПП не страшні. Наприклад, директор ТОВ без згоди загальних зборів не може укласти договір вартістю більше 50 % чистих активів. А директор ПП — може. З однієї сторони, це спрощує діяльність ПП, проте із іншої сторони, наявність такого обмеження для ТОВ, убезпечує інтереси його власників від не чесних дій директора.

Дивіденди.

У ТОВ дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, кратний кварталу (якщо інше не встановлене в статуті). Обмеження щодо виплати передбачені ст. 27 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Статутом можуть установлюватися додаткові обмеження.

У ПП порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів діючим законодавством не встановлено. Особливості виплати дивідендів власникам можуть закріплюватися у статуті.

Психологічний аспект співпраці із контрагентами.

Як правило, у контрагентів більшу довіру викликає ТОВ, можливо це пов’язано із тим, що їх діяльність більш врегульована (зрозуміла) порівняно із ПП.

Контрагентам нерезидентам теж ближче ТОВ, оскільки у більшості країн існує подібна форма юросіб, наприклад:

Limited Liability Company (англійський аналог), Société à responsabilité limitée (французький аналог), Società a responsabilità limitata (італійський аналог) відповідно. А ось ПП для таких суб’єктів не завжди буває зрозумілим.

Загалом, ці дві організаційно-правові форми юридичної особи, є досить схожими. Проте, ми, як фахівці із безпеки бізнесу, радили б нашим клієнтам реєструвати саме ТОВ, з наступних підстав:

  • діяльність ТОВ більш чітко регламентована, ніж діяльність ПП. Це зменшує кількість ризиків пов’язаних із неоднозначним трактуванням законодавства.
  • у ТОВ не має обмежень щодо кількості та складу його учасників, у порівнянні із ПП.
  • директор ТОВ без згоди загальних зборів не може укласти договір вартістю більше 50 % чистих активів. А директор ПП — може. Наявність такого обмеження для ТОВ, убезпечує інтереси його власників від  можливих не чесних дій директора.
  • у ТОВ, на відміну від ПП, є передбачений законом порядок виплати дивідендів, що убезпечує інтереси кожного власника ТОВ.
  • психологічний аспект, що полягає у більшій довірі контрагентів саме до ТОВ.

Зареєструйте компанію швидко з АО “Артіус”

Поділитися: